હું બીજા પાસેથી જે વ્યવહારની અપેક્ષા રાખીશ તેવો વ્યવહાર બીજા સાથે કરીશ.Blogger Widgets જગતમાં કોઈ દોસ્ત કે દુશ્મન નથી, તમારું વર્તન જ દોસ્ત કે દુશ્મન બનાવવા જવાબદાર છે.-ચાણક્ય.Blogger Widgets

Tuesday, 14 August 2012

રક્ષાબંધન


રક્ષાબંધનના દિવસે ઓ.એન.જી.સી.પ્રા.શાળા,ખંભાત ખાતે શાળાની તમામ બહેનોએ ભાઈઓને રાખડી બાંધી ને તહેવારની ઉત્સાહ ભેર ઉજવણી કરી હતી તેની બોલતી તસવીરોNo comments:

Post a Comment