હું બીજા પાસેથી જે વ્યવહારની અપેક્ષા રાખીશ તેવો વ્યવહાર બીજા સાથે કરીશ.Blogger Widgets જગતમાં કોઈ દોસ્ત કે દુશ્મન નથી, તમારું વર્તન જ દોસ્ત કે દુશ્મન બનાવવા જવાબદાર છે.-ચાણક્ય.Blogger Widgets

Thursday, 16 August 2012

ખંભાત દર્શન


મિત્રો ,આવો માણીએ ખંભાતના ઈતિહાસને .......ખંભાત દર્શન


બી.એ.પી.એસ સ્વામીનારાયણ મંદિર ,ખંભાત  ઓ.એન.જી.સી.પ્રવેશ દ્વાર--ડૉ.આંબેડકર સ્ટેચ્યુ ખંભાત ગોપાલ ટોકીઝ પાસે ત્રિકોણીયા ખાતે સ્ટેચ્યુ 

                                                         પાણીયારી ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટેચ્યુ પાણીયારી ખાતે અંબાજી માતાનું મંદિર પાણીયારી ખાતે અંબાજી માતાનું મંદિર 1 comment: